χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Οξείδιο αλουμινίου κεραμικό
Οξείδιο ζιρκονίου κεραμικό
Yttrium οξείδιο κεραμικό
Οξείδιο μαγνήσιου κεραμικό
Νιτρίδιο αργιλίου κεραμικό
Νιτρίδιο βορίου κεραμικό
Νιτρίδιο πυριτίου κεραμικό
Zirconia αλουμίνα
Cordierite κεραμική
Steatite κεραμικό
Mullite κορούνδιου
Titanate αργιλίου κεραμικό
Καρβίδιο του πυριτίου κεραμικό